Zagreb International Medical Summit 2014

ZIMS – Zagreb International Medical Summit je studentski kongres koji okuplja studente i mlade liječnike iz područja biomedicinskih znanosti, s naglaskom na znanost u medicini.

Projekt je osnovan 2000. godine u organizaciji dviju udruga – EMSA Zagreb i SSHLZ Zagreb.Od tada se održava svake godine u 11. mjesecu sa sve većim odazivom iz cijele Europe, ali i svijeta.

Kongres se odžava u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb, a traje 4 dana i obuhvaća bogati znanstveni i društveni program. Broj participanata godišnje je oko 150, a mogu sudjelovati aktivno (izlažući radove), ili pasivno. Studenti i mladi liječnici prijavljuju svoje abstracte prethodno kongresu koje ocjenjuje Znanstveni odbor sastavljen od studenata sa iskustvom u izradi znanstvenih radova.

Odabrani radovi se određuju za oralne ili poster prezentacije, i kao takvi se prezentiraju za vrijeme trajanja kongresa gdje ih ocjenjuje Znanstvena komisija sastavljena od profesora, docenata i asistenata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Svi abstracti se objavljuju u Knjizi abstracta, koja se tiska kao suplement časopisu Liječnički vjesnik.

Jedan znanstveni rad ima mogućnost objave kao „full text“ u Liječničkom vjesniku, koji je citirani časopis, što nudi jako malo studentskih kongresa u Europi. Na kongresu sudjeluju i gosti predavači, profesori Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Osim predavanja, participanti imaju mogućnost sudjelovanja u praktičnim radionicama vezanim uz kliničke vještine (npr. radionica kirurškog šivanja, radionica prve pomoći, radionica očitavanja EKG-a, itd.).

Društveni program obuhvaća organizirano razgledavanje grada Zagreba, jednodnevni izlet (npr. Plitvička jezera), te svakodnevne večernje programe s ciljem zbližavanja participanata i upoznavanja hrvatskih ljepota i kulture.

Tvrtka Stiv Trade nam je opet izašla ususret posudivši opremu neophodnu za provođenje nastave, te im ovim putem zahvaljujemo u ime svih studenata Europske Medicinske Asocijacije Zagreb i sudionika ZIMS-a 2014.